Contributie

Contributie 2017

 Elementair zwemmen per kwartaal per jaar
Diploma A € 86,10 € 344,40
Diploma B en C € 62,85 € 251,40
Zwemvaardigheid/minipuppen € 68,25 € 273,-
Pupillen + toelage bad en KNZB
2004 en jonger € 81,75 € 327,-
Junioren + toelage bad en KNZB
1999 t/m 2003 € 92,85 € 371,40
Senioren + toelage bad en KNZB
1998 en ouder € 84,80 € 339,20
Selectie € 98,30 € 393,20
Korting niet-wedstrijdleden
Pupillen  €16,–
Junioren € 16,75
Senioren € 20,50
Korting
3e en volgende gezinsleden  €20,–
Jaarleden €41,95
Inschrijfgeld nieuwe leden €20,–
Ereleden met sv    €22,50 €90,-

Aanbieding Lespakket ZwemABC :            € 695,-

 

De contributie wordt per 1 januari van elk jaar verhoogd conform de inflatie. Mocht er een extra verhoging noodzakelijk zijn, wordt deze doorgevoerd met ingang van het 2de kwartaal na goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

 
Wij bedanken:
Copyright Velser Zwem Vereniging
Studio Wab.