Gedragsprotocol

VZV is een vereniging waar gezelligheid en topsport worden gecombineerd. Plezier in de zwemsport staat daarbij voorop!

VZV vindt het niet acceptabel dat zich daarbij ongewenste situaties voordoen. Daarom heeft VZV dit gedragsprotocol vastgesteld.

Wat?

Ongewenste situaties zijn: pesten, verbaal geweld, lichamelijk geweld, aan andermans spullen komen en ander fout gedrag. Hieronder valt ongewenst gedrag tegen vrijwilligers, kaderleden, scheidsrechters, juryleden en tegenstanders.

Wie?

Het gedragsprotocol geldt voor alle leden, maar ook voor familie, vrienden en begeleiders.

Waar?

Het gedragsprotocol geldt binnen het zwembad, vanaf de tribune, maar ook buiten het zwembad. Het geldt in het zwembad van IJmuiden, maar ook in andere zwembaden. Het geldt op internet, aan de telefoon of iedere andere vorm van communicatie.

Waarom?

Leden en vrienden van VZV hebben respect voor elkaar. Hierin past geen asociaal gedrag.

Wat dan?

Bij overtreding van dit gedragsprotocol wordt de volgende sanctie opgelegd.

Na de eerste overtreding

Waarschuwing en bij een lid van VZV het opleggen van een taakstraf.

Na de tweede overtreding

Schorsing voor één maand van alle verenigingsactiviteiten.

Na de derde overtreding

Uitsluiting (royement) van lidmaatschap VZV, of indien hij/zij geen lid is van VZV, schorsing van alle verenigingsactiviteiten.

Kosten

Alle kosten (schadevergoeding, herstelkosten, boete e.d.) worden in rekening gebracht bij de overtreder.

Strafrechtelijke vervolging

In geval van een strafrechtelijke overtreding wordt aangifte gedaan.

Wie bepaalt?

Alle leden en vrienden van VZV zorgen ervoor dat het gedragsprotocol wordt gerespecteerd. Het bestuur van VZV voert de sancties uit. Een uitsluiting (royement) wordt voorgelegd aan de ledenvergadering.

 
Wij bedanken:
Copyright Velser Zwem Vereniging
Studio Wab.