Inschrijf- en opzegprocedure

Inschrijfformulier Velser Zwem Vereniging 2017

 

Wij hopen dat u en/of uw zoon/dochter een prettige tijd bij onze vereniging zullen doorbrengen. Om misverstanden te voorkomen hierbij een aantal punten over de contributie.

Contributiereglement VZV  per 28-03-2017 

  1. VZV hanteert een inschrijfprocedure waarbij voor elke inschrijving €20,00 dient te worden betaald. Wij willen U vriendelijk verzoeken €20,00 over te maken naar NL39RABO0383689546 ten name van VZV o.v.v. inschrijfgeld en uw naam. Zodra het geld in goede orde is ontvangen, ontvangt u een bevestiging per mail, van de inschrijving.
  2. De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de hoogte van de verschuldigde contributies.
  3. De clubcontributies moeten per kwartaal worden betaald, tenzij anders bepaald.
  4. Contributiebetalingen zijn uitsluitend mogelijk met automatische incasso. Uitzonderingen hierop zijn, na afspraak met de penningmeester, mogelijk.
  5. De kwartaalincasso’s vinden zoveel mogelijk plaats in de eerste weken van januari, april, juli en oktober
  6. De opzegtermijn is voor elke 20ste van de laatste maand van het kwartaal. Waterpoloërs met een startvergunning dienen voor 15 mei van het lopende seizoen op te zeggen.
  7. De contributie is inclusief knzb afdracht, wedstrijd- en competitiebijdragen.
  8. Ondersteunende leden dienen hun bijdrage volledig in de maand januari te voldoen.
  9. Wanneer uw betaling uitblijft loopt u het risico dat u of uw kind wordt uitgesloten van deelname aan de zwemles of waterpolotraining of waterpolowedstrijden.

 

De contributie wordt per 1 januari van elk jaar verhoogd conform de inflatie. Mocht er een extra verhoging noodzakelijk zijn, wordt deze doorgevoerd met ingang van het 2de kwartaal na goedkeuring van de algemene ledenvergadering

Het lidmaatschap kan alleen eindigen door schriftelijke opzegging bij de secretaris

Dhr Dirk Raap

Mathilde Wibautstraat 62

1991RV Velserbroek

e-mailadres: vzvsecretariaat@ziggo.nl

tel:0238223422

Aanmaningen i.v.m. achterstallige contributie of buiten de schuld van VZV geweigerde automatische incasso’s zullen met € 2,50 worden verhoogd.

Voor meer vragen en informatie kunt u terecht bij Adri Raap.
Via e-mail adres:  vzvledenadministratie@ziggo.nl
 
Wij bedanken:
Copyright Velser Zwem Vereniging
Studio Wab.